Merenje to jest Viziranje

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


Kada crtate slobodnom rukom, pravilno merenje, to jest viziranje kako ga zovu u stučnoj literaturi, je osnov za uspešan rad. Pogotovo ako ste početnik. Tokom vremena, kada budete počeli da više verujete vašim očima, verovatno ćete vizirati manje ali do tada naučite kako pravilno da merite kako ne bi crtali "na pamet".

Kako bi merenje objekta koji crtate bilo tačno treba da znate par osnovnih pravila i da ih se pridržavate. Uopšte nije teško, a za početak treba samo da znate kako funkcioniše princip proporcije.

Merenje to jest viziranje najčešće ćete raditi običnom olovkom ali u istu svrhu možete da koristite hemijsku olovku, slikarsku četkicu, pa čak i komad žice ili bilo koji drugi predmet sličnog oblika.

Merenje viziranje u crtanju

Prvo važno pravilo koje treba da znate je da olovku uvek držite pod pravim uglom u odnosu na liniju vašeg pogleda (slika levo).

Evo kako da zapamtite ovo pravilo. Zamislite da, kada vizirate, imate ispred sebe staklo koje je postavljeno normalno (pod pravim uglom) u liniju vašeg pogleda i koje vam ne da da pomerate olovku kojom merite ni u kom drugom smeru sem u krug u ravnini stakla.

Olovku bi trebalo da držite u šaci tako da bude oslonjena na palac i mali prst, a da bude pritisnuta ostalim prstima (slika dole) pazeći pri tome da bude u normalnom položaju u odnosu na liniju ruke, a time i na liniju pogleda.

Merenje viziranje u crtanju

Drugo pravilo je da ruku uvek držite pravo dok merite. Pošto je merenje akcija koja treba da se ponavlja, svaki pokret ruke prema vama i od vas davaće vam drugačiju meru. Kako bi sprečili ovo, uvek kada vizirate držite ruku maksimalno ispravljenu (slika dole).

Merenje viziranje u crtanju

Treće pravilo je-ne menjajte mesto dok merite. Svaka promena mesta dok merite daće vam drugačiju meru. Dok ne obavite sva merenja ne pomerajte se sa mesta, bez razlike da li sedite ili stojite.

Četvrto pravilo-poželjno je da koristite štafelaj ili tablu za crtanje kako bi papir na kome crtate bio što normalniji na liniji vašeg pogleda. Kada crtate na horizontalnoj površini velike su šanse da promašite proporciju. Zašto je to tako imate na stranici gde sam pisao o tome kako i zašto ispravno sedeti.

I peto pravilo bi bilo da uvek držite jedno oko zatvoreno dok vizirate.

Da sumiram: uzmite olovku u ruku, držite tu olovku normalno u odnosu na vašu liniju pogleda, ispružite maksimalno ruku, zatvorite jedno oko a drugim "nišanite" objekat koji crtate.

Dimenziju koju merite nišanite tako da ona "stane" između vrha olovke i vrha vašeg palca.


Evo kako ide samo merenje:

Vizirajte prvo celokupnu širinu i visinu objekta/objekata. Razgledajte pažljivo njihov odnos, da li je širina veća od visine, da li su iste dimenzije ili je visina veća?

Onda odaberite jednu dimenziju na samom objektu koja će vam služiti kaoreper mera. Sa tim reperom nastavićete dalje da merite ostale dimenzije.

Kako bi olakšali sebi posao, ova reper mera treba da bude takva da njome možete izraziti najveći deo ostalih dimenzija kao cele brojeve.

Na primer: ukupna širina jednaka pet reper mera, ukupna visina otprilike sedam reper mera...i tako dalje.

Ponavljam, potražite takvu dimenziju koja će vam pomoći da predstavite što više od ostalih dimenzija kao cele brojeve.

Zatim na papiru za crtanje prenesite ove mere po principu reper mera-za reper meru.

Šta to znači?

To znači da i za crtanje koristite reper meru, pa tako, ako je ukupna širina pet reper mera pri viziranju onda vi izmerite i nacrtajte pet reper mera. Šta će vam biti reper mera na papiru to određujete vi!

Ako radite na velikom papiru, platnu ili zidu reper mera može da vam bude jedan pedalj, ako crtate na papiru A4 formata onda mera može da bude recimo širina dva prsta, a ako crtate minijature onda kao mera može poslužiti širina olovke i tako dalje.
Primer:

Potražite ili sami postavite jednu scenu. Uzmite jednu tvrdu olovku, recimo H ili 2H, jednu gumicu za brisanje i papir za crtanje.

Ja sam za primer postavio scenu "flaša i knjiga".

Vizirajući scenu i ispitujući njene granične dimenzije, kao i dimenzije pojedinih delova otkrio sam da je širina flaše idealna reper mera zato što najveći deo ostalih dimenzija mogu da izrazim preko nje.

Pa tako, maksimalna širina scene je bila otprilike četiri reper mera (4 x širine flaše). Na papiru sam povukao horizontalnu liniju i podelio sam je na četiri jednaka dela (slika dole).

Merenje viziranje u crtanju

Maksimalna visina scene je iznosila otprilike šest reper mera (6 x širina flaše), a sama vertikalna linija maksimalne visine je sekla horizontalnu liniju na 2,5 reper dužine sleva na desno i to tako što je jedna reper mera ispod te linije, a pet iznad.

Povukao sam vertikalnu liniju na polovinu trećeg podeljka sleva i podelio sam tu liniju na šest delova tako da je jedan deo ostao ispod , a ostalih pet iznad horizontalne linije (slika dole).

Merenje viziranje u crtanju

Flaša se nalazi tačno na trećem podeljku sleva pa sam sa tih oznaka povukao dve vertikalne linije prema gore. Grlić flaše je dug 1,5 reper mera, a širok jednu trećinu te mere. Obeležio sam te mere na papiru i tankim linijama nacrtao sam grlić flaše (slika dole).

Merenje viziranje u crtanju

Viziranje uglova: Otkriću vam jedan trik kao uspešno da merite uglove linija koje nisu horizontalne i vertikalne.

Moram prvo napomenuti da i kod merenja uglova važe ista opšta pravila o kojima sam pisao na početku, a to su ruka pravo, olovka normalna na liniju pogleda i tako dalje.

Sada, zamislite da je olovka kojom vizirate velika skazaljka sata. Postavite olovku u paralelnu poziciju sa ivicom čiji ugao želite da izmerite i "odredite" koliko je to minuta na satu.

Na mom primeru (slika dole) olovka je pokazivala "...i osam minuta".

Merenje viziranje uglova u crtanju

Postavite olovku "u istu poziciju sata" na papir, naslonite grafitni vrh na papir i lagano povucite ruku na nazad u istom pravcu u kome leži olovka. Ako vam ruka još nije tako sigurna i ne možete da povučete pravu liniju, jednostavno spustite olovku kojom vizirate na papir i iskoristite je kao lenjir, to jest drugom olovkom povucite liniju duž prve olovke.

Ponovite ovo sa svim ivicama koje su pod uglom i nacrtajte ih na papir tankim linijama. Kada jednom nacrtate jednu liniju onda u odnosu na nju možete da nacrtate i sve ostale linije paralelne sa njom. Kada to završite povežite sve linije između sebe kako treba i merenje je završeno.

Na kraju, pojačajte olovkom potrebne konturne linije zatim izbrišite sve pomoćne linije i dobili ste solidan osnov za dalji rad, bez razlike da li ćete raditi senčenje grafitnim olovkama, nastavitićete rad drvenim bojicama ili ćete raditi u nekom drugom medijumu.

Merenje viziranje uglova u crtanju

I za kraj jedna napomena-kada merite, uvek imajte na umu narodnu poslovicu "Dvaput meri, jednom seci". Izvršite pažljivo merenje i sve proverite par puta, pa tek onda počnite da crtate.


Vrati me sa Merenje na Crtanje Kontura

Vrati me na Naslovnu

Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.