Proporcija
to jest Tačan Odnos Dimenzija

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


U crtanju reč proporcija znači potrefiti to jest nacrtati na papir pravi odnos dimenzija objekta koji crtate.

Odnos dimenzija jednog objekta, bez razlike da li je to kuća, lik ili telo čoveka, drvo itd., je veličina jednog elementa u datom objektu u poređenju sa drugim elementima tog istog objekta.

Najlakše je to objasniti na odnosu dužine i širine odnosno visine jednostavnih objekata ravnih to jest pravih ivica.

Na slici dole-levo je kuća sa zamišljenim dimenzijama u metrima.

Odnos tih (zamišljenih) dimenzija je 12:7:5 metara. Da bi ste nacrtali pravi izgled te kuće morate da zapazite taj odnos dimenzija jer u suprotnom kuća koju budete nacrtali neće izgledati kao kuća na slici.

Odnosno, ako na vašem crtežu širina iznosi približno 24cm, onda da bi ste nacrtali tačan prikaz ove kuće, ostale dve dimenzije treba da budu 14cm i 10cm (slika dole-desno) zato što je taj odnos brojeva jednak odnosu brojeva na originalu, to jest 12:7:5=24:14:10.

Proporcija u crtanju

Ali u crtanju proporcija se ne odnosi samo na dužine, nego je to takođe odnos veličine jedne površine u poređenju sa drugom površinom (recimo levi obraz i desni obraz), odnos veličine jednog elementa u poređenju sa drugim (prozor u odnosu na ulazna vrata), količina praznog prostora između dva ili više elemenata pa čak i na vrednost svetla jedne površine naspram druge (koliko je jedna površina svetlija, odnosno tamnija u poređenju sa drugom površinom) itd. itd...

Plus, daleko je od logike pomisao da možete da izmerite u metrima svaki objekat koji želite da nacrtate. To i možete da uradite sa jednostavnim oblicima, kao što je kuća sa fotografije ali je nemoguće izmeriti planinu, reku ili pticu.

Zato su umetnici izmislili ceo jedan arsenal tehnika za merenje kako bi preneli što tačnije prave proporcije na papiru.

Obično se o proporciji uopšte i ne razmišlja sve dok nešto nije van svoje uobičajene dimenzije. Recimo ako sam nacrtao krov dva-puta manji odnosno veći onda će svi iskomentarisati kako je on nesimetričan u odnosu na samu kuću.

Za kraj još da dodam da proporcija ima direknu vezu sa estetikom ali to je već druga tema, a sve što treba da znate o ovoj temi to je kako da merite i kako da prenesete te mere na papir.

• U kolikoj meri ćete zapaziti tačan odnos dimenzija zavisi od toga da li radite skicu ili crtež. Za crtež odnosi dimenzija trebalo bi da budu tačni, dok za skicu nije potrebna takva tačnost.

• Od predmeta koji ćete crtati isto tako zavisi koliko tačne dimenzije bi trebalo da budu. Recimo ako crtate drvo možete si dozvoliti da omašite tačan odnos dimenzija ali to ne možete da uradite ukoliko crtate lik konkretnog čoveka.Vrati me sa Proporcija na Crtanje Kontura

Vrati me na Naslovnu

Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.