Kontura - Vidljiva Granica
Objekata u Prostoru

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


Vrlo jednostavno: kontura je granična linija koja odvaja površinu neke oblasti ili površinu objekta iz prostora oko njih.

Crtanje pomoću kontura je za početnike najjednostavniji način likovnog izražavanja. Nikakve senke, nikakve nijanse, samo vidljive ivice objekta i par linija koje razdvajaju određene površine jedne od druge.

Ali upravo ove linije su osnov za dalji rad i ako ih tačno nacrtate onda ste na pola puta da dobijete dobar krajnji rezultat, to jest dobar crtež.

Na slikama dole su konture kruške nacrtane po njihovoj osnovnoj definiciji: 1.kao linije koje odvajaju neki oblik od okolnog prostora to jest obris kruške od okoline (slika levo) i 2.kao linije koje odvajaju neku oblast od okoline (na primeru dole-desno konturama su odvojene svetlije oblasti u samoj površini koju zauzima kruška).

Kontura u crtanju
Kontura u crtanju

Poprečne ili površinske konture su linije koje idu preko površine objekta ocrtavajući pri tome formu površine preko koje prelaze.

One mogu da "putuju" horizontalno, vertikalno ili u oba pravca preko objekta prateći sva udubljenja, ispaknuća i sve ostale vizuelne promene na samoj površini (slika dole-levo).

Vrlo često, kod složenih oblika ove linije ne idu paralelno celom svojom dužinom već menjaju pravac i ugao svoje putanje u zavisnosti od ugla posmatranja.

Ove linije su vrlo bitne jer nam one pomažu da razumemo trodimenzionalnost oblika koji crtamo, a to je sa druge strane vrlo važno pri senčenju, pogotovo ako radite u tehnikama kao Šrafiranje ili još više u Unakrsno šrafiranje.

Na slici dole-desno možete da vidite kako se putanja konturnih linija poklapa sa linijama šrafiranja kako bi se dobio onaj toliko željeni 3D izgled.

Konture u crtanju
Konture u crtanju

Uzmite papir i olovku i nacrtajte dva obrisa kruške i senke kao na prvoj slici gore-desno.

Tamne površine prve kruške osenčite unakrsnim šrafiranjem prateći pri tome konturne linije njene površine.

Drugi obris osenčite unakrsnim šrafiranjem tako da su unakrsne linije po celoj dužini paralelne bez razlike da li ćete ih nacrtati normalno ili ukoso u odnosu na krušku.

Vidite razliku?

Obris koji ste osenčili prateći površinske konturne linije je dobio dubinu to jest izgleda kao pravi, dok onaj drugi izgleda ravno i neprirodno.

Čak i kad radite sa drugim tehnikama senčenja morate biti svesni kako se protežu površinske linije datog objekta jer tako samo povećavate šansu da vaš crtež izgleda "kao pravi".

Postoji još jedan način da nacrtate konture željenog objekta, a to je crtajući takozvani Negativni Prostor. U tom slučaju umesto na sam objekat, vaš interes postaje njegova pozadina.


Vrati me sa Kontura na Crtanje Olovkom

Vrati me na Naslovnu

Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.