Tonska Skala Svetla

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


Ako ste primetili svetlost ne obasjava objekte istom jačinom. Postoje postepeni prelazi između svetlog i tamnog. Pojam tonska skala svetla se odnosi na te postepene prelaze, na te stepene između svetlosti i senke.

Dole na slici je prikaz jedne tonske skale. Možete videti kako ona počinje sa čisto belim i završava sa čisto crnim tonom, a između ta dva krajnja stepena postoji bukvalno na hiljade prelaza to jest tonova.

Valeriska gradacija

U umetnosti, količina svetlosti u nekoj boji naziva se VALER pa, prema tome, pojam valerska skala označava isto što i pojam tonska skala svetla.

Radi pojednostavljenja, ja ću nastaviti da koristim termin tonska skala svetla ili jednostavno tonska skala.

U crtanju, najsvetliji mogući ton koji možete da dobijete je belilo papira. Najtamniji ton biće taman onoliko koliko vam to vaše olovke mogu dozvoliti.

Kako bi dobili bogatu tonsku skalu poželjno je da imate na raspolaganju više olovaka različite tvrdoće ali, takođe, možete da napravite tonsku skalu koristeći samo jednu olovku, recimo 4B olovku, tako što ćete menjajući pritisak olovke na papir da dobijate svetlije i tamnije tonove.

Vrlo je korisno uvek pre nego što počnete da crtate, a pogotovo pre nego počnete da koristite novi set olovaka, da napravite tonsku skalu kako bi imali uvid u karakteristike tih istih olovaka.

Nacrtajte devet kvadratića dimenzije otprilike 2 x 2.5cm. (slično kao na slici dole) na komadu istog papira za crtanje kao onaj na kome ćete crtati. Ovo je vrlo važno jer u zavisnosti od papira i njegovih karakteristika zavisi kakva će biti i tonska skala svetla.

Prvi kvadratić ostavite prazan, a zadnji ispunite "debelo" vašom najmekšom (najtamnijom) olovkom koju imate, odnosno onom sa kojom imate nameru da radite.

Valeriska, tonska gradacija

Kvadratiće između ta dva krajnja tona popunite grafitom tako da tonovi postepeno prelaze iz jednog u drugi, a pri tome stavljajte iznad (ili ispod) svakog kvadratića oznaku tvrdoće te olovke sa kojom ste popunili kvadratić.

Sa ovako pripremljenom skalom pored vas, nikada nećete biti u nedoumici koju olovku treba gde da upotrebite i što je još važnije smanjićete rizik od nanošenja neprikladnog tona koji onda treba da brišete.

Ukoliko koristite punu skalu od 9-10 tonova crteži koje budete radili biće "mekani", a prelazi od jednog do drugog tona biće nežni i jedva primetni.

Ako odlučite da koristite samo 4-5 tonova za rad, preskačući pri tome susedne tonove, onda će vaši crteži biti oštri i jasni, sa velikim kontrastom između nasenčenih površina.

U zavisnosti koju tehniku za senčenje ćete koristiti zavisi i način na koji ćete popunjavati kvadratiće na vašoj tonskoj skali svetla.

Ako senčite šrafiranjem, onda istom tehnikom popunjavajte i polja vaše tonske skale. Ako nanosite senke drugom tehnikom, recimo unakrsnim šrafiranjem, škrabanjem itd., onda tom tehnikom popunite kvadratiće za vašu tonsku skalu.


Vrati me sa Tonska Skala Svetla na Senke i Senčenje

Vrati me na Naslovnu

Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.