Tročetvrtinski Portret iliti Poluprofil

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


Poluprofil je pozicija kada se glava, koju crtamo ili posmatramo, nalazi u jednoj od bezbroj pozicija između anfasa i profila. Pojam tročetvrtinski profil se više odnosi na poziciju kada se glava nalazi na pola puta između anfasa i profila.

I dok se za crtanje čovekove glave u anfasu i u profilu mogu primeniti pravila proporcije, pomoću koje možemo poprilično tačno da postavimo elemente lica, sa tročetvrtinskim portretom to ide malo teže.

Razlog za to je da svako skretanje glave levo ili desno, svako naginjanje glave napred-nazad i sve kombinacije tih pokreta menjaju celu stvar. Plus, ako tome dodamo da se sve to menja i u zavisnosti od ugla gledanja to jest od našeg stajališta onda se cela stvar komplikuje još više.

Ili bar tako izgleda.

Na sreću, nije sve baš toliko komplikovano. Iste šeme za proporcije, koje važe za anfas i profil, mogu se upotrebiti i kada crtate likove u poluprofilu uz takozvano skraćivanje mera.

A ono što treba da znate, kada pravite skraćivanje, je da tu imate posla sa perspektivom. Tačnije sa perspektivom sa dva nedogleda.

Poluprofil - tročetvrtinski portret

Tako, kada crtate poluprofil, setite se osnovnih karakteristika perspektive, a to su:

-Paralelne linije imaju tendenciju da se približavaju jedna drugoj sve dok se ne spoje u takozvanoj tački nedogleda;

-Objekti iste veličine, u perspektivi, što su dalje od nas izgledaju sve manji.

Za razliku od velikih predmeta ravnih površina, gde su fenomeni perspektive tako očigledni, perspektiva, koja se može videti na licu, je vrlo fina i teško ju je uočiti na prvi pogled ali, ona je tu i postoji.

Pogledate li portrete u poluprofilu pažljivije, videćete da je oko bliže vama šire nego ono sa druge strane nosa, polovina usta koja je bliža vama je duža od druge polovine, a vertikalna linija koja spaja oko i ivicu usta sa vaše bliže strane je vidljivo duža od iste te linije sa druge strane lica i tako dalje.

Druga stvar koju traba da znate je da promenom pozicije glave ili vašeg stajališta elementi na licu pored toga što menjaju dimenziju menjaju i formu.

To je zato što su svi elementi zakrivljenog oblika, a i samo lice je zakrivljeno pa tako ima pozicija sa kojih se recimo oko bliže nama vidi celo, dok je veći deo onog drugog sakriveno iza nosa.

Poluprofil - tročetvrtinski portret

Na slici gore možete da vidite kako horizontalne mere proporcije mogu da se primene na dati poluprofil.

Linija očiju se nalazi na sredini lika, rastojanje između linije kose i linije obrva je jednako rastojanju između obrva i korena nozdrva i jednako je rastojanju između korena nozdrva i vrha brade. Donja ivica donje usne nalazi se na pola puta između korena nozdrva i vrha brade.

Horizontalne mere se mogu primeniti bez skraćivanja samo u slučaju kada glava rotira od pozicije anfasa do pozicije profila oko svoje vertikalne ose i naše stajalište se nalazi u visini očiju.

Uz napomenu da se ove mere nalaze na zamišljenoj vertikalnoj liniji koja deli glavu na levu i desnu polovinu.

Pri ovoj situaciji vertikalne mere mora da se skraćuju, pa je tako širina oka bliže nama malo veća od rastojanja između oba oka, a ovo rastojanje je malo veće od širine drugog oka i tako dalje.

Svako naginjanje glave prema napred ili prema nazad, svaka promena našeg stajališta traži drugačija skraćivanja.

Zato, vežbajte crtajući glave u poluprofilu što više možete kako bi stekli pravi osećaj kada, šta i koliko treba da skraćujete.

Ako vam se desi da ne možete da nastavite dalje, jednostavno se vratite nazad, nacrtajte par profila i anfasa prema merama za proporciju sve dok ne uvidite koja vam mera ili element stvara problem i koje je rešenje.


Vrati me sa Poluprofil na Kako Nacrtati Portret

Vrati me na Naslovnu

Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.