Perspektiva u Crtanju -
Osnovni Pojmovi

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


Perspektiva u crtanju je važna zato što ona stvara iluziju prostora i daljine. Ona utiče na sve što vidimo i to na jedan vrlo suptilan način tako da je vrlo lako za početnike da je previde.

Međutim, kada naučite osnovne pojmove perspektive, videćete da je sam koncept perspektive vrlo jednostavan pa će vam tako crtanje perspektive postati jednostavno i zabavno.

Kako bih sebi olakšao, nacrtao sam jednu scenu koju ću da koristim da bih vam objasnio osnovne pojmove pespektive u crtanju.

Perspektiva u crtanju

Pogledajte ova tri lika na crtežu gore, čovek koji stoji, devojka koja sedi na klupi i žena koja leži na pesku. Zamislite da se oni nalaze na nekoj plaži i da svi gledaju pravo napred u beskraj pučine.

Ako ste zamislili scenu, idemo onda da predstavimo osnovne elemente perspektive u crtanju.

Osnovni pojmovi, koji objašnjavaju ideju perspektive u crtanju su: horizont, stajalište i tačka nedogleda.

Krenimo redom sa prvim i opšte poznatim pojmom.
Horizont:

Po definiciji horizont je linija koja deli zemlju od neba.

Zbog pojednostavljivanja, kod crtanja perspektive, horizont se uzima kao jedna prava, horizontalna linija.

U prirodi, normalno, to nije tako zbog reljefa (planine, brda, jezera), zbog građevina i zbog samog oblika zemaljske kugle koji je kružan.

Horizont najbliži ravnoj liniji vidimo jedino kada gledamo u beskraj pučine i upravo zato sam postavio ovakvu scenu.

Znači, svo troje gledaju liniju horizonta gde iznad te linije vide nebo, a ispod te linije gledaju more i obalu, slično kao na slici dole.

Perspektiva u crtanju, horizont

Ali, mada to na prvi pogled ne izgleda tako, ne vide svo troje horizont na isti način. Tačnije, ne vide isto objekte koje se nalaze između njih i horizonta.

Svako od njih gleda različitu sliku, to jest svako ima različitu perspektivu.

To je tako zbog fenomena da horizont uvek prati visinu pogleda, dok objekti između horizonta i posmatrača "ostaju na istom mestu".

Tako dolazimo do sledećeg, i po meni najinteresantnijeg, u nizu osnovnih pojmova perspektive u crtanju.
Stajalište:

Stajalište je mesto, tačka, odakle vi gledate neku scenu.

Stajalište je, dakle, tačka gledanja. U crtanju, kada se govori o stajalištu misli se na visinu očiju to jest visinu na kojoj se nalaze vaše oči kada posmatrate neki objekat.

U zavisnosti od stajališta, to jest od tačke (visine) gledanja, zavisi da li će objekat koji gledate biti iznad horizonta, ispod horizonta ili na samoj liniji horizonta.

Shodno tome, stajalište određuje da li će objekat koji budete crtali biti ispod visine vaših očiju, u visini očiju ili ispod visine očiju.

O čemu je ovde reč shvatićete kada na nacrtanom primeru dodam još jedan lik.

Zamislite devojčicu koja je stala na nekih desetak koraka ispred naše trojke sa plaže i koja gleda u njih.

Perspektiva u crtanju

Svako od ovo troje sada vidi scenu na kojoj su nebo, horizont, more, plaža i devojčica ali zbog različitih stajališta, to jest različite visine očiju, svako od njih troje vidi drugačiji raspored scene.

Čovek koji stoji, zbog svoje visine sa koje gleda na scenu, vidi devojčicu ispod horizonta. Devojčica je ispod visine njegovih očiju (dole, slika br.1).

Devojka koja sedi na klupi vidi scenu sa visine, približno, jednake visini devojčice pa se zbog toga horizont koji ona vidi nalazi, približno, u visini očiju same devojčice. Devojčica je u visini njenih očiju (slika br.2).

Žena koja leži, ona, zbog visine sa koje posmatra scenu, vidi glavu devojčice visoko iznad linije horizonta. Devojčica je iznad visine njenih očiju (slika br.3).

Perspektiva u crtanju

Perspektiva u kojoj se objekat koji posmatramo nalazi ispod visine očiju, to jest gledamo na njega odozgo, zove se ptičja perspektiva.

Perspektiva u kojoj je objekat koji gledamo u visini očiju zove se još i čovečja perspektiva.

Dok perspektiva u kojoj se objekat koji gledamo nalazi iznad visine očiju, to jest gledamo na njega odozdo, zove se žablja ili pseća perspektiva.

Zašto mislim da je cela ova ideja o stajalištu interesantna?

Zauzimanje pravog stajališta ima veliku važnost i u stvarnom životu.

Šta znači zauzeti pravo stajalište, pravu tačku gledanja, u životu najbolje nam govori citat američkog kompjuterskog naučnika Alena Keja koji glasi:

-"Stajalište nosi 80 IQ bodova." (IQ=koeficijent inteligencije).

Drugim rečima, od mentalnog stava koji budete zauzeli direkno će zavisiti i krajnji rezultat onoga što radite.

Treći pojam koji je potreban da bi shvatili potpuno ideju perspektive u crtanju je fenomen nedogleda.
Tačka Nedogleda:

Tačka nedogleda je fenomen koji se javlja kada posmatramo paralelne linije koje se protežu od nas prema daljini ili visini. Onda one izgledaju kao da se približavaju jedna ka drugoj i na kraju završavaju kao jedna tačka na horizontu.

Ovakve linije, koje se približavaju jedna ka drugoj i imaju tendenciju da završe u jednoj tački, zovu se još i konvergentne linije.

Ovo se najlakše vidi na prugama. Kada pogledate prugu, pogotovo u ravnim delovima, videćete kako se šine približavaju jedna drugoj da bi na kraju završile kao jedna tačka. (slika dole)

Tačka nedogleda

Ovaj fenomen se, takođe, javlja kada posmatramo dugi niz predmeta iste visine, recimo bandere pored pruge. Svaka naredna bandera nam izgleda manja od prethodne i, ako je niz dovoljno dug, zadnja bandera koja se vidi završava kao tačka.

U zavisnosti od stajališta posmatrača i od toga kako su elementi poređani na sceni, jedan crtež može da ima jednu tačku nedogleda, više tačaka nedogleda ili ni jednu tačku nedogleda.

Sada, kada znate ova tri osnovna pojma, perspektiva u crtanju vam više neće predstavljati problem, a crtanje scena u perspektivi sa jednom tačkom nedogleda, sa dve tačke nedogleda i sa tri tačke nedogleda biće vam prava zabava.


Vrati me sa Perspektiva u Crtanju na Perspektiva

Vrati me na Naslovnu
Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.