Perspektiva sa Dva Nedogleda

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


Ukoliko želite da postignete snažniji efekat dubine i prostora na crtežu, onda je perspektiva sa dva nedogleda efikasniji sistem crtanja nego perspektiva sa jednim nedogledam. Objekti nacrtani u ovoj perspektivi izgledaju interesantnije, a scene izgledaju dinamičnije.

Na prvi pogled izgleda malo složeno ali, ako znate osnovne elemente perspektive, i kako funkcioniše perspektiva sa jednim nedogledom onda postaje lako i jednostavno.

Perspektiva sa dva nedogleda koristi se kada:

-Objekat je okrenut uglom prema nama to jest najbliža tačka nama je ugao tog objekta. Zbog toga se ova perspektiva zove još i ugaona perspektiva;

-Na horizontu ima dve tačke nedogleda;

-Sve vertikalne linije su paralelne između sebe i normalne u odnosu na horizont to jest sekli bi se sa horizontom pod uglom od 90°;

-Sve ostale linije konvergiraju, to jest približavaju se jedna drugoj i imaju tendenciju da završe u jednoj od dve tačke nedogleda na horizontu (slika dole).

Perspektiva sa dva nedogleda
Evo kako korak po korak da nacrtate predmet, u obliku kutije za cipele, u perspektivi sa dva nedogleda.

Ako pretpostavimo da se kutija nalazi ispred nas na zemlji, onda to znači da na nju gledamo odozgo. Zato nacrtajte prvo horizont, obeležite dve tačke nedogleda na horizontu i nacrtajte jednu vertikalnu liniju koja će predstavljati ivicu kutije koja je okrenuta nama. Ova ivica predstavlja ivisinu samog predmeta.

Perspektiva sa dva nedogleda

Povucite tanke linije sa gornjeg kraja ove ivice prema oba nedogleda, a zatim uradite to isto i sa donjeg kraja tako da dobijete dva trougla. Za ove linije koristite tvrđe olovke i crtajte ih vrlo nežno jer one na kraju treba da se izbrišu.

Perspektiva sa dva nedogleda

Sada povucite još dve vertikalne linije u samim trouglovima, levo i desno od prve ivice. Ovo su ivice koje ograđuju levu i desnu stranu kutije, to jest ovo su krajnje ivice širine i dubine predmeta.

Perspektiva sa dva nedogleda

Gornje tačke ovih ivica povežite unakrsno sa tačkama nedogleda. Vrh leve krajnje ivice na vašem crtežu povežite sa desnom tačkom nedogleda, a vrh desne krajnje ivice povežite sa levom tačkom nedogleda tako da vam se ove dve perspektivne linije seku. Površina koja se nalazi između perspektivnih linija je u stvari gornja strana samog predmeta.

Perspektiva sa dva nedogleda

Pojačajte sve vidljive ivice predmeta, to su sve vertikalne linije, sve linije koje se nalaze između ovih vertikalnih linija i linije gornje strane predmeta.

Perspektiva sa dva nedogleda

Obrišite sve pomoćne linije i dobili ste crtež kutije nacrtane u perspektivi sa dva nedogleda.

Perspektiva sa dva nedogleda

Pošto najčešće u stvarnom životu gledamo objekte iz ugla, a ređe direktno u njih, perspektiva sa dva nedogleda je odličan metod koji nam omogućava da realistično nacrtamo dva lica nekog objekta.

Ovaj vid perspektive je idealan za crtanje urbanih scena kao što su raskrsnice, ulice, pojedinačni objekti i tako dalje kao i za crtanje unutrašnjosti nekog prostora.

Na slici dole sam nacrtao jednostavnu skicu zamišljene gradske četvrti u perspektivi sa dva nedogleda.

Perspektiva sa dva nedogleda

Perspektiva sa dva nedogleda uglavnom se koristi kada crtamo iz takozvane čovečje, ljudske perspektive to jest kada gledamo objekte sa visine čoveka. Ako želimo da nacrtamo veći objekat iz žablje odnosno ptičje perspektive onda se koristi perspektiva sa tri nedogleda.

Napomena:

U stvarnom svetu tačke nedogleda su najčešće poprilično udaljene jedna od druge. Na crtežu se ili pojavljuje samo jedna tačka nedogleda, dok se druga nalazi van granica crteža ili se ne pojavljuje ni jedna tačka nedogleda.

Ovo isto može se reći i za perspektivu sa tri nedogleda

Postoji još jedna interesantna stvar u vezi ove perspektive, a to je-što su dalje tačke nedogleda jedna od druge na horizontu strane objekta postaju veće (vidi se veća površina tih strana) i obrnuto.

A što veću površinu strana gledamo to nam objekat izgleda prirodnije. Obrnuto, kada su tačke nedogleda bliže jedna drugoj, objekat izgleda suviše "napet", a ivice postaju gotovo neprirodno zakošene.


Vrati me sa Perspektiva sa Dva Nedogleda na Perspektiva

Vrati me na Naslovnu
Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.