Perspektiva sa Jednim Nedogledom

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


U linearnoj perspektivi, perspektiva sa jednim nedogledom je najjednostavnija od svih ostalih oblika perspektive.

Ona se koristi kada se objekat, koji crtamo, nalazi direktno ispred nas tako da je ta strana objekta paralelna u odnosu na nas i nema konvergentne linije to jest nema linije koje bi išle prema bilo kojoj tačci nedogleda.

Pošto je ovaj tip perspektive najjednostavnije objasniti na objektima i predmetima koji imaju paralelne strane, ja ću koristiti oblik kocke kao primer.

Pre nego što nastavite da čitate, ukoliko niste to do sada uradili, pogledajte stranicu "Osnovni Pojmovi Perspektive".

Sada, zamislite da stojite u nekoj ravnici, a nekoliko koraka ispred vas, recimo malo levo, nalazi se jedna velika kartonska kutija u obliku kocke.

Perspektiva u kojoj vi vidite tu kocku je perspektiva sa jednim nedogledom (slika dole).

Perspektiva sa jednim nedogledom

Da bi ste nacrtali veran prikaz objekta u perspektivi sa jednim nedogledom nacrtajte prvo prednju stranu samog objekta. U ovom slučaju to je kvadrat (slika br.1 dole). Isto važi i ukoliko imate više objekata ispred sebe, jednostavno nacrtajte njihove prednje strane.

Nacrtajte onda horizont prema visini vašeg pogleda ili proizvoljno ukoliko crtate zamišljenu scenu (slika br.2).

Odredite gde će vam biti tačka nedogleda i blago je obeležite (slika br.3).

Povežite sve gornje uglove kvadrata tankim linijama sa tačkom nedogleda (slika br.4). Ovo ne važi za donji levi ugao pošto ta strana, zbog stajališta, se ne može videti.

Nacrtajte zadnje, horizontalne i vertikalne ivice objekta, koji su, u perspektivi sa jednim nedogledom, uvek paralelne sa prednjim ivicama (slika br.5).

Pojačajte olovkom stranične ivice, koje se nalaze u perspektivi, i dobili ste veran prikaz kocke (slika br.6).

Perspektiva sa jednim nedogledom

Da zaokružim, perspektivu sa jednim nedogledom imamo kada:

-Objekat se nalazi ispred nas i okrenut je jednom stranom prema nama;

-Sve vertikalne linije objekta su paralelne;

-Sve horizontalne linije objekta su paralelne i

-Sve linije u perspektivi završavaju u jednoj tački na horizontu koja se zove i tačka nedogleda.

U zavisnosti od stajališta, u perspektivi sa jednim nedogledom, objekat može da bude iznad, ispod ili na samoj liniji horizonta (slika dole), dok tačka nedogleda može da bude levo ili desno od objekta.

Perspektiva sa jednim nedogledom

Postoje slučajevi kada se horizont i tačka nedogleda ne nalaze na crtežu. Ovo se najčešće događa kada je objekat, koji crtamo, u gro planu to jest na crtežu dominira on, dok se horizont i tačka nedogleda "nalaze" van granica crteža.

Perspektiva sa jednim nedogledom je vrlo koristan metod kada crtamo pejzaže, ulice, scene sa putevima i prugama, predmete i objekte koji su tako postavljeni da se smanjuju u jednu tačku, kao što su drvoredi ili bandere i za kreiranje tako zvanog efekata fokusne tačke.

Na primeru dole vidite kako, primenom principa perspektive sa jednim nedogledom, može da se nacrta jedna scena.

Počeo sam crtež tako što sam prvo nacrtao prednju stranu kuće i prvo drvo u nizu. Onda sam odredio horizont i tačku nedogleda pa sam povukao 5-6 perspektivnih linija i prema njima sam nacrtao put, ogradu pored kuće, docrtao drvored i nacrtao krov i stranu same kuće.

Perspektiva sa jednim nedogledom

Ako se pitate kako da nacrtate savršeno prave perspektivne linije odgovor je-koristite lenjir!

Jednostavno, efikasno i zabavno.

Kada čovek ukapira kako funkcioniše perspektiva sa jednim nedogledom, onda perspektiva sa dva nedogleda neće predstavljati nikakav problem.


Vrati me sa Perspektiva sa Jednim Nedogledom na Perspektiva

Vrati me na Naslovnu
Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.