Kako Nacrtati Usta

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


Pre nego stignemo do vežbe Kako nacrtati usta želeo bih da vam skrenem pažnju na par detalja i karakteristika za koje mislim da je poželjno da ih znate i koje će vam olakšati crtanje usana.

Na samom početku ponoviću još jednom, ne postoji nikakav magičan način koji će vam pomoći da savršeno crtate usta ili bilo šta drugo. Jednostavno, treba da budete pažljivi, da primećujete što više detalja na objektu koji crtate i da ih što tačnije prenesete na papir, a najbrži i najbolji način da to radite je da dobro crtate što više možete.

Mada to ne izgleda tako, crtanje usana može da vam zada poprilično muke, pogotovo kada ih crtate u polu-profilu. Kako bi povećali šanse da vam crtež uspe, obratite pažnju na sledeće detalje.

Podsetite se prvo gde da smestite usta u odnosu na ostale delove lica kada crtate lik u anfasu, a gde ih smestiti kada crtate profil. Zbog zuba usne su ispaknute ka spolja i imaju zaobljen oblik. Kao crveni jastučići koji variraju u debljini od čoveka do čoveka. 

U najvećem broju slučajeva mladi ljudi imaju deblje usne od starijih, a takođe žene imaju deblje usne nego muškarci. Naravno ovo nije pravilo, zato budite pažljivi posmatrajući i crtajte samo ono što vidite.

Usne su, zbog svoje prirode i funkcije uglavnom naborane, a najvidljivije su one bore koje se protežu vertikalno po usnama. Uvek nađite način da ih nacrtate jer one daju realističan izgled nacrtanih usana.


Najčešća Situacija

Budući da ne postoji univerzalna formula kako nacrtati usta u svim mogućim pozicijama ovde će biti reči samo o jednoj i to najčešćoj poziciji, a to je kada svetlo pada na lice odozgo. 

Kako nacrtati usta, princip svetlo-tamno

Zbog svoje specifične građe, ceo onaj potez od nosa do brade izgleda kao vertikalno postavljene stepenice.

Pogledate li neki lik iz profila i biće vam jasno o čemu pričam. I upravo to uslovljava da se senke na licu, kada je ono osvetljeno odozgo, menjaju po principu svetlo-senka.

Počevši od gornje površine nosa pa sve do brade naizmenično se menjaju svetle i tamne površine po principu jedno pa drugo.

I sve dok svetlo pada odozgo ovaj princip važi bez razlike da li je lik, koji crtate, u anfasu, profilu ili polu-profilu.

Ajde da vidimo kako ovaj princip funkcioniše kada treba da se stavi na papir.


Kako nacrtati usta

Kako nam ne bi bilo dosadno, a i da potvrdimo da princip važi za sve pozicije, radićemo vežbu na polu-profilu. Za vežbu Kako Nacrtati Usta trebaće vam par štapića za razmazivanje grafita, olovke 2H, HB i 2B, komad gnjecave gumice, komad vinil gumice i par listova papira za crtanje na kojima ćete raditi.  

Kako nacrtati usta, model

1. Prvo sam napravio skicu ovog dela lica 2H olovkom. Zapravo, ja sam, zbog bolje vidljivosti na stranici, koristio HB olovku ali vi radite 2H olokvom sa što manje pritiska na papiru.

Kao tačka odakle ću početi odredio sam liniju gde treba da budu usta pa sam prema toj liniji odredio liniju brade, liniju nosa i ugao linije obraza. Takođe sam prema ovoj liniji obeležio i debljinu gornje i donje usne.

Zatim sam odredio centar usana koji, zbog toga što je lik okrenuo glavu u desno, sada izgleda kao da je pomeren u desno, pa tako nam desna polovina usana izgleda znatno kraća nego leva polovina.

Prema centru usana nacrtao sam ono udubljenje u obliku slova "u" na gornjoj usni i odredio centar brade i nosa. Kada sam odredio sve ove kote bilo mi je lako da nacrtam skicu prema fotografiji gore.

Kako nacrtati usta

2. Zatim sam napravio mapu obeležavajući na skici površine koje su najtamnije i najsvetlije. Uradite to 2H olokom i gledajte da linije budu što tanje kako vam ne bi smetale kasnije u radu.

U ovom delu rada od značajne pomoći biće vam poznavanje gore opisanog principa svetlo-tamno. Koristeći ovaj princip vrlo lako sam pronašao i obeležio tamne površine ispod nosa, gornju usnu, ispod donje usne i donji deo brade. 

Kako nacrtati usta

3. Sada na red dolazi senčenje. Kako bih razdvojio svetle od tamnih površina, 2B olovkom sam prvo popunio sve površine koje su na mapi označene kao najtamnije.

Kako nacrtati usta

4. Da bih dobio osnovni ton crteža i olakšao sebi izvlačenje najsvetlijih površina, 2H olovkom sam ravnomerno, po celoj površini, naneo sloj grafita pazeći pri tome da ne izmrljam ili skroz pokrijem grafitom linije takozvane mape senčenja.

Ovo pokrivanje grafita mi takođe dosta pomaže oko pronalaženja srednjih tonova koji se, kada tačno nacrtam najtamnije i najsvetlije površine, takoreći sami pojavljuju.

Kako nacrtati usta

5. U zavisnosti od dela na kome radim, vinil gumicom ili gnjecavom gumicom sam obrisao grafit na površinama koje su bile označene kao najsvetlije.

Od ovog momenta pa nadalje, pomoću papirnih štapića, razmazivao sam grafit i polako spajao oštre linije između površina različitih tonova. 

Kada je bilo potrebno, da bih dobio neki od srednjih tonova, nanosio sam HB olovkom grafit na ta masta pa sam ponovo razmazivao papirnim štapićima.

Kako nacrtati usta

6. Ponavljajući ovaj proces stavljanja grafita, razmazivanje i korekcija gnjecavom gumicom, nastavio sam da crtam detalje na ustima kao što su nabori na donjoj usni, odsjaji na istoj, mali nabori koji su počeli da se javljaju na samoj ivici između usne i kože lica i tako dalje.

Što više detalja budete primetili i stavili na crtež, to će vam crtež biti realističniji.

Ponavljao sam ovaj proces sve dok nisam postao zadovoljan rezultatom.

Kako nacrtati usta

Nadam se da vam se vežba Kako Nacrtati Usta dopala i da vam je pomogla da povećate vaše crtačko umeće.


Vrati me sa Kako Nacrtati Usta na Portret

Vrati me na Naslovnu
Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.