Jednostavan Način
Kako Nacrtati Profil

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


Ovaj jednostavan način kako nacrtati profil nazvao sam crtanje profila principom polovina. Na prvi pogled zvuči kao nešto vrlo komplikovano ali uopšte nije tako u šta ćete se ubrzo i uveriti.

Ponoviću da je cilj ovog alternativnog načina crtanja profila, isto kao i kod alternativnog načina crtanja anfasa koji sam opisao u delu anfas, da vežbajući steknete osećaj za proporcije lica. Tako da, smatrajte ovo više kao vežbu - kako nacrtati profil, a ovaj metod, kada ga budete zapamtili, možete da koristite čak i kada postanete poprilično sigurni da znate proporcije lica jer je on dosta pouzdan.

Pored papira za crtanje, za ovu vežbu trebaće vam jedna 2H olovka, jedna B olovka, komad gnjecave gumice i jedna vinil gumica.

Kako nacrtati profil

Počnite tako što ćete slobodnom rukom, H olovkom, nacrtati krug, a zatim, pravim linijama podelite taj krug na četiri jednaka dela kao na slici gore u sredini. Prvi ciklus, u zavisnosti od toga da li crtate levi ili desni profil, završite tako što ćete u donjoj četvrtini docrtati pravougaonik širok otprilike kao i radius kruga i malo duži od toga kao na zadnjoj, desnoj slici gore.

Dobili ste grubi okvir u kome ćete nacrtati profil čovekove glave. Vrh kruga poklapa se sa vrhom glave, a donja linija pravougaonika poklapa se sa vrhom brade. Sada možete da primenite ono što sam ja nazvao princip polovina kako bi pravilno smestili sve elemente lica na svoje mesto.

Kako nacrtati profil

Kako biste dobili linuju gde se nalaze oči, podelite rastojanje od donje linije pravougaonika do vrha kruga na pola kao na slici gore. H olovkom lako povucite horizontalnu liniju na skici jer će vam ta linija, pored oka, koristiti i da postavite i uvo na svoje mesto. To je prva podela na pola i tako ste dobili liniju oka, a linija koja je delila krug na pola postala je linija obrva.

Kako nacrtati profil

Zatim povucite liniju ispred pravougaonika na rastojanju otprilike istom kao i rastojanje između linije obrva i linije oka. To će vam biti linija gde, otprilike, završava vrh nosa (slika gore, levo).

Ako podelite rastojanje između linije obrva i linije brade na pola i povučete horizontalnu liniju, dobićete liniju gde se nalazi koren nosa. Obeležite ovu liniju H olovkom jer, pored korena nosa, ova linija će vam biti od pomoći da odredite donju ivicu uha (slika gore, desno).

Kako nacrtati profil

Zbog bolje preglednosti na skici, biće vam lakše ako u ovom stadijumu nacrtate konture nosa, obrve, oka i vrha brade. Podelite zatim rastojanje od vrha brade do korena nosa na pola, povucite horizontalnu liniju prema skici i dobićete liniju gde se nalazi donja ivica donje usne (slika gore desno).

Ovo je bila treća i poslednja podela u ovoj metodi kako nacrtati profil i sada možete da nastavite da radite na vašem profilu, crtajući karakteristike lica konkretnog lika ali pazeći pri tome na opšta pravila proporcije lica u profilu kako bi tačno smestili ostale elemente kao što su uvo, linija kose, koren vrata i tako dalje.

Kako nacrtati profil

Pa tako, prateći pravila proporcije u profilu, nacrtajte uvo iza vertikalne linije koja deli krug na pola. Uvo počinje na liniji oka, a vrh se nalazi na liniji obrva, dok se resica završava na istoj liniji gde se nalazi i koren nosa (slika gore).

Kada završite sa crtanjem uveta, možete da obrišete sve pomoćne linije kako vam se ne bi kasnije, kada počnete da crtate sitne detalje, zasmetali, zbunili ili, prilikom brisanja, razmazali već nacrtani detalji.

Kako nacrtati profil

Ja sam na svom primeru kako nacrtati profil prvo nacrtao vrat i deo grudi sa odećom, zatim sam blago promenio oblik čela, nacrtao liniju kose pa obeležio delove za senčenje i tako dalje.

Kada jednom budete obeležili tačna mesta na skici gde se koji element nalazi na licu, možete da počnete da crtate konkretne karakteristike lika koji crtate. Bez razlike da li je nos savijen ili prav, sa širokim ili malim nosnicama kada jednom odredite gde treba da stoji, možete lako da ulovite njegov oblik. Isto važi i za sve ostale delove lica.

Recimo, kada znate gde treba da se nalazi čelo, vrlo je lako da tačno nacrtate liniju čela u profilu bez razlike da li je ta linija vertikalna, kosa ili prelomljena zbog bora na čelu.

Kako nacrtati profil

Ako ste primetili, na mnoga mesta u tekstu sam upotrebio reč otprilike jer, ponovo ću da napomenem, ovaj način kako nacrtati profil je vodič, jedna gruba šema koja će vam poslužiti da zapazite proporcije lica, imajuću svo vreme u vidu da se svaki lik razlikuje od ostalih i da svaki čovek ima svoje karakterne osobine lica koje VI treba da primetite i nacrtate u toj šemi.

Postoje i drugi načini koji služe kao vodič za crtanje likova u profilu. Neki od njih su previše komplikovani, neki su previše pojednostavljeni ali time i poprilično netačni. Ja sam odabrao da vam pretstavim način kako nacrtati profil koji koristim i ja, jer smatram da je dovoljno jednostavan da se lako upamti, a u isto vreme i dovoljno tačan da se možete osloniti na njega bez bojazni da ćete pogrešiti.


Vrati me sa Kako Nacrtati Profil na Portret

Vrati me na Naslovnu
Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.