Svetlo i Senka

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.

"Senka duguje svoje rođenje svetlu" - Džon Gej (John Gay), engleski pesnik


Konturni crteži mogu vrlo lako da budu preobraženi u forme kada se unese fenomen svetlo i senka. Onda oblici poprimaju trodimenzionalni izgled, dobijaju "masu" i time izgledaju kao pravi predmeti.

Kako je ovo vrlo važno kod crtanja, poželjno je da znate od čega je sastavljen fenomen - svetlo i senka i da znate osnovne pojmove vezane za to.

Svetlost i senke su nerazdvojive pojave i, upravo kao što kaže gornji citat, svetlo stvara senku.

Kada jedno telo bude izloženo svetlosti svi njegovi delovi koji ne mogu biti izloženi direktno svetlosnim zracima ostaju pod senkom.

Ove senke se zovu još i sopstvene senke.

To isto telo postavljeno ispred izvora svetlosti sprečava da svetlost dopre do površine objekta koji se nalazi iza tog tela stvarajući tako senku na toj površini. Tada kažemo da to telo baca senku.

Ova senka se zove bačena senka ili puna senka.

Svetlo i senka, crtež

Kada svetlo padne na površinu nekog objekta jedan deo te svetlosti se odbije i mi to doživljavamo kao odblesak.

Odblesak koji se javlja na najisturenijoj površini datog objekta prema izvoru svetla zove se direktni odblesak.

Odblesak koji se javlja kao posledica svetla koja je odbijena od okolnih površina i objekata zove se indirektni odblesak.

Koliko će odblesci biti intenzivni zavisi od finoće obrade i materijala od kojeg su objekat i obližnje površine napravljene. Metal, porcelan, staklo, neke plastike i svetla tela generalno intenzivno odbijaju svetlost, dok tamni objekti i površine kao što su tekstil, nelakirano drvo i sl. imaju slabiji odblesak.

Na slici dole možete da vidite sve elemente fenomena svetlo i senka na delu. Uzeo sam kao primer nos engleskog glumca Kristiana Balea (Christian Bale), uz nadu da mi neće zameriti.

Svetlo i senka

Još par stvari koje treba da se znaju na ovu temu su:

- Sopstvena senka nije ujednačenog tona. Ona je najtamnija na mestima koja su sasvim sakrivena od izvora svetla i postupno menjajći tonove spaja se sa direktnim odbleskom.

- Sopstvena senka je uvek svetlija od pune senke;

- Puna senka je uvek suprotno postavljena od izvora svetla;

- Ukoliko postoje dva ili više izvora svetlosti onda se pojavljuju dve ili više punih senki;

- Oblik pune senke zavisi od faktora kao što su: da li je površina na kojoj pada ravna, presečena, razlomljena i tako dalje.
Vežba:

Kako bi posmatrali i bolje shvatili fenomen - svetlo i senka napravite sledeću vežbu. Za ovu vežbu trebaće vam jedan ili više jednostavnih predmeta, izvor svetlosti u vidu stone lampe, baterijske lampe ili sveća, papir za crtanje i jedna olovka.

Postavite predmet ispod izvora svetla i pokušajte da vidite sve elemente igre svetla i senke. Pomerajte izvor svetla u odnosu na predmet tako da svetlo pada sa različitih strana na predmet (slika dole). Skicirajte svaki položaj i pokušajte da vidite svaku promenu koja nastaje.

Svetlo i senka, vežba

Ponovite vežbu sa drugim jednostavnim predmetom, a kako budete ulazili u štos ovog fenomena radite ovu vežbu sa složenijim predmetima.


Vrati me sa Svetlo i Senka na Senke i Senčenje

Vrati me na Naslovnu

Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.