Linija - Osnovni
Element u Crtanju

Niste pronašli ono što vas zanima? Unesite željeni pojam, a zatim kliknite dugme za pretragu.


Crta to jest linija vizuelno odvaja forme, obrise i šare unutar crteža i predstavlja osnovni gradivi element crtanja pa je zato vrlo važno da postanete "bliski" sa njom jer ona je nerazdvojiv deo crtanja.

One prema obliku generalno mogu se podeliti u tri grupe ili familije i to: prave, krive i crte koje se prelamaju praveći tako uglove.

Prave crte još mogu da se podele na horizontalne, odnosno one koje su paralelne sa donjom ivicom crteža, vertikalne koje se protežu pravo odozgo prema dole (ili obrnuto) i kose, odnosno one, koje se protežu koso u odnosu na donju ivicu crteža (Slika dole).

Linije u crtanju

Krive crte mogu biti zatvorene i simetrične kao recimo krug ili elipsa, nesimetrične, otvorene kriveći se samo u jednom pravcu ili kriveći se naizmenično u više pravaca kao što je zmija ili slovo S i tako dalje (Slika dole).

Linije u crtanju

Kada se dve crte spajaju u jednu tačku, odnosno kada se jedna crta prelama u jednu tačku dobijaju se uglovi. Ovakve crte se koriste za crtanje ravnostranih oblika kao što su trouglovi, kvadrati i razno-razni pravougaonici (Slika dole).

Linije u crtanju

Međusobno sve one mogu da se razlikuju još po debljini, intenzitetu (svetle ili tamne), mogu da budu isprekidane ili cele, mogu se ponavljati u pravilnoj šemi ili nepravilnom nizu i tako dalje i tako dalje.

Mada možete dok crtate da koristite krivuljare, lenjire i uglomere uvek vežbajte i pokušavajte da sve vidove linija crtate slobodnom rukom.

Počnite da primećujete linije po predmetima koji vas okružuju klasifikujući ih istovremeno po osnovnim grupama, po debljini i intenzitetu. Koristite svaku priliku da vežbate da ih crtate imajući pri tom uvek u vidu vaš prirodni pokret ruke.


Vrati me sa Linija na Crtanje Olovkom

Vrati me na Naslovnu
Novo! Komentari

Šta imate reći o onome što ste upravo pročitali? Napišite svoj komentar u označenom polju dole.


Naslovna / O meni / Polisa Privatnosti / Kontakt

Share this page:

Sponzor Sajta

Centar Equilibrio
  NE PROPUSTITE!  

Crtanje Desnom Stranom Mozga

Knjiga koja će vam pomoći da ovladate veštinom crtanja u pet koraka.